Ugniai atsparios sistemos

Bendrai apie priešgaisrinį sandarinimą

Priešgaisrinius produktus galima padalinti į du tipus: pasyvios ir aktyvios apsaugos produktai.

Aktyvieji priešgaisriniai produktai veikia, kai liepsna pasiekia tam tikrą vietą arba intensyvumą. Tipiniai pavyzdžiai – purkštukai arba gesintuvai.

Pasyvieji priešgaisriniai produktai skirti liepsnos formavimuisi stabdyti ir jos keliamam pavojui sumažinti. Tokios medžiagos įvertinamos pastato projektavimo ir statybos stadijose. Pasyvieji priešgaisriniai produktai taip pat dalinami į dvi grupes. Vieni produktai skirti apsaugoti nuo liepsnos atsiradimo. Tai apibūdina medžiagų degumas, nuo degių produktų klasės (lengvai užsidegantys → įprastai užsidegantys → sunkiai užsidegantys) iki nedegių produktų klasės, kurios įprastai būna padengtos neorganinėmis medžiagomis, tokiomis kaip mineralinė vata arba cementiniai produktai.

Kita pasyviųjų priešgaisrinių produktų grupė apibrėžia sistemos saugumo lygį. Sistema turi riboti liepsnos plitimą ir užtikrinti evakuacinių kelių saugumą tam tikrą laiką, kuris turi būti pakankamai ilgas, kad žmonės spėtų pasišalinti iš gaisro vietos. Tipiniai pritaikymo pavyzdžiai – jungtys, pertvaros, bet kokie kiti grindis ir patalpas jungiantys elementai, dažniausiai naudojami patalpų viduje ir itin retai išorėje.

Statybinių medžiagų klasifikacija

Saugumo lygis žymimas skaičiais po klasifikacijos raidžių ir nurodo, kiek minučių ši medžiaga sulaiko liepsną, karštį ir dūmus. Tipiniai klasifikacijų pavyzdžiai: „EI 90“ arba „EI 120“, kurių taikymas priklauso nuo elemento funkcijos ir tipo (pvz., vamzdynai ir elektros instaliacija, atviros jungtys, durys ir kt.). (Čia pateikiama schema)

Priešgaisrinės PU putos

PU putos priskiriamos prie degių produktų grupės ir, priklausomai nuo sudėties bei taikymo sąlygų, gali būti bet kurio iš trijų degių produktų tipo. Tik keliose pasaulio šalyse sandarinamosioms medžiagoms taikomi priešgaisriniai reikalavimai, todėl kol kas dauguma naudojamų PU putų neatitinka jokios priešgaisrinės klasifikacijos, o tai reiškia, kad yra B3 klasės (pagal Vokietijos standartą DN 4102) arba F klasės (pagal EN 13501 standartą) produktas.

Priešgaisrinę klasę atitinkančios PU putos, žymimos F 240, įprastai testuojamos jungtyse. F 240 nurodo, kad produktas yra sėkmingai išbandytas ir tam tikromis sąlygomis, kurios turi būti nurodomos bandymo liudijimo dokumente, yra atsparus gaisrui 240 minučių. Jungties sandarinimo atveju putų bandyme aktualios sąlygos yra jungties plotis ir sienos gylis. Kuo mažesnė jungtis ir kuo storesnė siena, tuo ilgiau tam tikra sandarinamoji medžiaga gali sulaikyti liepsną. Dažnai bandymų kompleksą sudaro PU putų junginys su kokia nors nedegia medžiaga, tokia kaip mineralinė vata. Tokiu atveju putos daugiausia apsaugo nuo dūmų prasiskverbimo, o mineralinė vata apsaugo putas nuo liepsnos. 

Silikoninės ir silikatinės sandarinamosios medžiagos, atsparios aukštai temperatūrai

Makroflex silikoninės sandarinamosios medžiagos su geresnėmis atsparumo aukštai temperatūrai savybėmis išlaiko iki 300 °C temperatūrą, o silikatinės sandarinamosios medžiagos net iki 1200 °C temperatūrą. Silikoniniai sandarikliai iki nurodytos temperatūros išlieka elastingi, o silikatiniai tampa žymiai kietesni.