Vidaus durų tvirtinimas ir izoliavimas

Būtinosios medžiagos

Būtinosios medžiagos ir priemonės:  pleištai, papildomi tarpikliai, maskuojamoji juosta, apsauginės pirštinės ir akiniai, 1K poliuretano putos, papildomai užsakomi tvirtinimui skirti varžtai, papildomai užsakomos 2K putos, peilis, svambalas, atsuktuvas, plaktukas, papildomai užsakomas putų aplikatorius.Būtinosios medžiagos ir priemonės:  pleištai, papildomi tarpikliai, maskuojamoji juosta, apsauginės pirštinės ir akiniai, 1K poliuretano putos, papildomai užsakomi tvirtinimui skirti varžtai, papildomai užsakomos 2K putos, peilis, svambalas, atsuktuvas, plaktukas, papildomai užsakomas putų aplikatorius.

Įžanga

Tinkamas durų sumontavimas užtikrina tamprumą elementus pastoviai veikiančių jėgų atžvilgiu. Siekiant užtikrinti aukštas darbines charakteristikas montavimą būtina atlikti tiksliai, būtina staliaus arba mūrininko patirtis. 

Ypač svarbu prieš pradedant montuoti duris įdėmiai perskaityti gamintojo nurodymus. Dėl didelės skirtingų modelių įvairovės durų montavimas gali būti labai skirtingas. Jis priklauso nuo durų tipo ir pageidaujamų izoliacinių savybių.

Prieš pradėdami montavimo darbus patikrinkite, ar durų matmenys atitinka angos gabaritus. Remiantis geriausia praktika, tarp rėmo ir angos krašto reikia palikti maždaug 2 cm tarpelius. Patikrinkite, ar angos kampai yra 90° ir ar sienos yra vertikalios. Jei kampai nėra statūs arba sienos nėra vertikalios, būtina atlikti sienų ir (arba) pagrindo korekcijos darbus. Nepamirškite patikrinti abi durų puses! Pašalinkite bet kokius neatitikimus jau pradinėje stadijoje.Tinkamas durų sumontavimas užtikrina tamprumą elementus pastoviai veikiančių jėgų atžvilgiu. Siekiant užtikrinti aukštas darbines charakteristikas montavimą būtina atlikti tiksliai, būtina staliaus arba mūrininko patirtis. 

Ypač svarbu prieš pradedant montuoti duris įdėmiai perskaityti gamintojo nurodymus. Dėl didelės skirtingų modelių įvairovės durų montavimas gali būti labai skirtingas. Jis priklauso nuo durų tipo ir pageidaujamų izoliacinių savybių.

Prieš pradėdami montavimo darbus patikrinkite, ar durų matmenys atitinka angos gabaritus. Remiantis geriausia praktika, tarp rėmo ir angos krašto reikia palikti maždaug 2 cm tarpelius. Patikrinkite, ar angos kampai yra 90° ir ar sienos yra vertikalios. Jei kampai nėra statūs arba sienos nėra vertikalios, būtina atlikti sienų ir (arba) pagrindo korekcijos darbus. Nepamirškite patikrinti abi durų puses! Pašalinkite bet kokius neatitikimus jau pradinėje stadijoje.

Parengimas

 • Durims montuoti paruošta anga turi būti išvalyta nuo šiukšlių ir dulkių. Jautrūs paviršiai arba grindys turi būti apsaugoti nuo PU dėmių, uždengiant juos lipniosiomis juostomis arba brezentine danga.
 • Įstatykite durų rėmą į durų angą ir sureguliuokite rėmą į centrinę ir galutinę padėtį. Tarpas tarp durų rėmo ir angos krašto turi būti nuo 1 iki 3 cm. Platesnių tarpų atveju durų tvirtinimas turi būti atliekamas su atitinkamais pakeitimais, o PU putos dengiamos keliais sluoksniais. 
 • Naudojant gulsčiuką, durų rėmą būtina sureguliuoti į vertikalią ir horizontalią padėtis. Patikrinkite dar kartą ir užtikrinkite, kad durys nebūtų pakrypusios ar pasvirusios. Naudodami kaiščius galite pakoreguoti durų padėtį ir įtvirtinti jas durų angoje. Tarpas tarp sienos ir durų rėmo montavimo metu neturi sumažėti, reikia išsaugoti maždaug 2 cm plotį.* Durims montuoti paruošta anga turi būti išvalyta nuo šiukšlių ir dulkių. Jautrūs paviršiai arba grindys turi būti apsaugoti nuo PU dėmių, uždengiant juos lipniosiomis juostomis arba brezentine danga.
 • Įstatykite durų rėmą į durų angą ir sureguliuokite rėmą į centrinę ir galutinę padėtį. Tarpas tarp durų rėmo ir angos krašto turi būti nuo 1 iki 3 cm. Platesnių tarpų atveju durų tvirtinimas turi būti atliekamas su atitinkamais pakeitimais, o PU putos dengiamos keliais sluoksniais. 
 • Naudojant gulsčiuką, durų rėmą būtina sureguliuoti į vertikalią ir horizontalią padėtis. Patikrinkite dar kartą ir užtikrinkite, kad durys nebūtų pakrypusios ar pasvirusios. Naudodami kaiščius galite pakoreguoti durų padėtį ir įtvirtinti jas durų angoje. Tarpas tarp sienos ir durų rėmo montavimo metu neturi sumažėti, reikia išsaugoti maždaug 2 cm plotį.

 

Tvirtinimas naudojant 2K ir tarpiklius

 • Jei naudosite 2K poliuretano putas be jokio papildomo mechaninio tvirtinimo, laikykitės gamintojo nurodymų, kurie gali skirtis priklausomai nuo durų svorio ir rėmo storio. Siekdami apsaugoti rėmą nuo deformacijos, naudokite tris specialiai paruoštus durų rėmo pleištus su integruotais tvirtinimo gnybtais arba tris medinius skersinius. Mediniai skersiniai turi tilpti rėme ir gali būti tvirtinami bei reguliuojami naudojant pleištus. Įkalkite pleištus tarpuose tarp angos krašto ir durų rėmo taip, kad rėmas būtų reikiamoje padėtyje. 
 • Tarpikliai turi būti tvirtinami durų vyrių ir spynos aukštyje. Išmatuokite durų rėmo plotį viršuje, viduryje ir apačioje. Atstumas turi būti vienodas bet kuriame aukštyje. Patikrinkite abu viršutinius kampus – jie turi būti statūs.
 • Montuojant tvirtos konstrukcijos durų rėmą (žr. gamintojo instrukcijas!) tarpiklių galima nenaudoti, nes tokio tipo rėmas atlaiko stingstančių ir besiplečiančių putų sukeliamą spaudimą. Tokių durų atveju pleištais būtina ištiesinti ir išlyginti duris durų angoje ir specialiais sraigtais mechaniškai įtvirtinti rėmą angoje.
 • Prieš naudojant PU putas durys turi būti ištiesintos ir patikrinta, ar jos atsidaro. Jos turi sutapti su patalpos sienomis, kad būtų galima sumontuoti apdailą.
 • Sureguliavus duris, naudojant durų rėmo tarpiklius arba anksčiau minėtus jungtyje įkaltus pleištus, durų rėmą reikia galutinai įtvirtinti sienoje, kad šis nebepajudėtų; laikykitės gamintojo instrukcijose pateiktų nurodymų ir pasirinkto montavimo būdo.
 • Durų rėmas ir apačia turi būti apsaugoti popieriumi arba apsauginėmis juostomis nuo užteršimo arba atsitiktinio aptaškymo putomis.
 • 2K putos turi būti purškiamos į jungtį tarp sienos ir durų rėmo iš abiejų pusių, taškuose, kuriuose yra sumontuoti tarpikliai (dažniausiai 6 taškuose). 2K putos sustingsta maždaug per 30 minučių ir sukelia didelį spaudimą bei užtikrina durų įtvirtinimą. Nenaudokite per didelio putų kiekio. Kiekvienu atveju žr. atskirą techninių duomenų lapą dėl putų išsiplėtimo.* Jei naudosite 2K poliuretano putas be jokio papildomo mechaninio tvirtinimo, laikykitės gamintojo nurodymų, kurie gali skirtis priklausomai nuo durų svorio ir rėmo storio. Siekdami apsaugoti rėmą nuo deformacijos, naudokite tris specialiai paruoštus durų rėmo pleištus su integruotais tvirtinimo gnybtais arba tris medinius skersinius. Mediniai skersiniai turi tilpti rėme ir gali būti tvirtinami bei reguliuojami naudojant pleištus. Įkalkite pleištus tarpuose tarp angos krašto ir durų rėmo taip, kad rėmas būtų reikiamoje padėtyje. 
 • Tarpikliai turi būti tvirtinami durų vyrių ir spynos aukštyje. Išmatuokite durų rėmo plotį viršuje, viduryje ir apačioje. Atstumas turi būti vienodas bet kuriame aukštyje. Patikrinkite abu viršutinius kampus – jie turi būti statūs.
 • Montuojant tvirtos konstrukcijos durų rėmą (žr. gamintojo instrukcijas!) tarpiklių galima nenaudoti, nes tokio tipo rėmas atlaiko stingstančių ir besiplečiančių putų sukeliamą spaudimą. Tokių durų atveju pleištais būtina ištiesinti ir išlyginti duris durų angoje ir specialiais sraigtais mechaniškai įtvirtinti rėmą angoje.
 • Prieš naudojant PU putas durys turi būti ištiesintos ir patikrinta, ar jos atsidaro. Jos turi sutapti su patalpos sienomis, kad būtų galima sumontuoti apdailą.
 • Sureguliavus duris, naudojant durų rėmo tarpiklius arba anksčiau minėtus jungtyje įkaltus pleištus, durų rėmą reikia galutinai įtvirtinti sienoje, kad šis nebepajudėtų; laikykitės gamintojo instrukcijose pateiktų nurodymų ir pasirinkto montavimo būdo.
 • Durų rėmas ir apačia turi būti apsaugoti popieriumi arba apsauginėmis juostomis nuo užteršimo arba atsitiktinio aptaškymo putomis.
 • 2K putos turi būti purškiamos į jungtį tarp sienos ir durų rėmo iš abiejų pusių, taškuose, kuriuose yra sumontuoti tarpikliai (dažniausiai 6 taškuose). 2K putos sustingsta maždaug per 30 minučių ir sukelia didelį spaudimą bei užtikrina durų įtvirtinimą. Nenaudokite per didelio putų kiekio. Kiekvienu atveju žr. atskirą techninių duomenų lapą dėl putų išsiplėtimo.

Mechaninis tvirtinimas

 • Prieš tvirtindami rėmą mechaniškai, perskaitykite gamintojo nurodymus. Įkalkite pleištus tarpuose tarp angos krašto ir durų rėmo taip, kad rėmas būtų reikiamoje padėtyje. 
 • Išmatuokite vidinį durų rėmo plotį viršuje, viduryje ir apačioje. Atstumas turi būti vienodas bet kuriame aukštyje. Patikrinkite abu viršutinius kampus – jie turi būti statūs.
 • Sumontavę durų rėmą tinkamoje padėtyje, atlikite paskutinį patikrinimą. Sumontuokite durų varčias ir uždarykite jas bei patikrinkite tarpelį tarp durų ir staktos – jis turi būti tolygus nuo apačios iki viršaus. Jei tarpelis nėra tolygus, visą durų rėmo išlyginimo procedūrą reikia pakartoti, kol rėmas bus tinkamoje padėtyje.
 • Baigus lyginimo darbus, durų rėmą būtina pritvirtinti prie sienos naudojant anksčiau minėtus tarpiklius ir laikantis gamintojo nurodymų.
 • Prašome naudojant specialius varžtus ir laikantis gamintojo nurodymų pritvirtinti rėmą.* Prieš tvirtindami rėmą mechaniškai, perskaitykite gamintojo nurodymus. Įkalkite pleištus tarpuose tarp angos krašto ir durų rėmo taip, kad rėmas būtų reikiamoje padėtyje. 
 • Išmatuokite vidinį durų rėmo plotį viršuje, viduryje ir apačioje. Atstumas turi būti vienodas bet kuriame aukštyje. Patikrinkite abu viršutinius kampus – jie turi būti statūs.
 • Sumontavę durų rėmą tinkamoje padėtyje, atlikite paskutinį patikrinimą. Sumontuokite durų varčias ir uždarykite jas bei patikrinkite tarpelį tarp durų ir staktos – jis turi būti tolygus nuo apačios iki viršaus. Jei tarpelis nėra tolygus, visą durų rėmo išlyginimo procedūrą reikia pakartoti, kol rėmas bus tinkamoje padėtyje.
 • Baigus lyginimo darbus, durų rėmą būtina pritvirtinti prie sienos naudojant anksčiau minėtus tarpiklius ir laikantis gamintojo nurodymų.
 • Prašome naudojant specialius varžtus ir laikantis gamintojo nurodymų pritvirtinti rėmą.

Paskutinis patikrinimas

 • Sumontavę durų rėmą tinkamoje padėtyje, atlikite paskutinį patikrinimą. Sumontuokite durų varčias ir uždarykite jas bei patikrinkite tarpelį tarp durų ir staktos – jis turi būti tolygus nuo apačios iki viršaus.  Jei tarpelis nėra tolygus, visą durų rėmo išlyginimo procedūrą reikia pakartoti, kol rėmas bus tinkamoje padėtyje.* Sumontavę durų rėmą tinkamoje padėtyje, atlikite paskutinį patikrinimą. Sumontuokite durų varčias ir uždarykite jas bei patikrinkite tarpelį tarp durų ir staktos – jis turi būti tolygus nuo apačios iki viršaus.  Jei tarpelis nėra tolygus, visą durų rėmo išlyginimo procedūrą reikia pakartoti, kol rėmas bus tinkamoje padėtyje.

Izoliavimas ir sandarinimas

 • Mechaniškai arba naudojant 2K putas įtvirtinus duris, tarpas tarp durų rėmo ir sienos užpildomas 1K PU putomis. Šiame etape NEPAŠALINKITE tarpiklių ir atitinkamai pridėkite tarpiklius, kaip aprašyta 2K naudojimo skyriuje!
 • Atsargiai įpurkškite 1K putų į tarpą. Prieš tai perskaitykite naudojamo produkto aprašymą ir jungčių užpildymo nurodymus. Kai kuriems produktams būtina palikti vietos putų plėtimuisi.
 • Sausoje aplinkoje, ypač žiemos metu ir patalpose su centriniu šildymu, putoms būtina užtikrinti papildomą drėkinimą. Ant putų paviršiaus užpurkškite šiek tiek vandens. Nenaudokite per didelio kiekio vandens! Sudrėkinus paviršius, ant kurių dengiamos putos, pagerėja sukibimas.

Veiksmai po padengimo

 • Per daug išsiplėtusių putų dalį galėsite nupjauti ne anksčiau kaip praėjus 1 valandai po putų padengimo, priklausomai nuo santykinės oro drėgmės ir pritaikymo aplinkybių. Nupjautas sustingusių putų paviršius turi būti apsaugotas nuo UV spindulių užtinkuojant arba padengiant analogišku mišiniu.

Rekomenduojami produktai

Makroflex 2K – greita fiksacija

Makroflex STD – durų montavimas naudojant tarpiklius

Makroflex PRO – mechaniškai pritvirtintų durų rėmo izoliacija

Makroflex Premium PR – mechaniškai pritvirtintų durų rėmo izoliacija